วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

การประชุมคณะอนุกรรมการLTCที่เทศบาลตำบลศรีสะอาด

วันนี้ วันที่ 17 มกราคม 2561 รพ.สต. ตะเคียนบังอิง นำโดย ผอ.วีรวัฒน์  รัศมี พาทีมงานสรุปผลการดำเนินงาน LTC ปี 60 พร้อมนำเสนอ Care Plan ปี 2561 เป็นแห่งแรก ของอำเภอขุขันธ์ของเราในปีนี้ และทีมงานนายกเทศบาลตำบลศรีสะอาด มีความพร้อมมากที่จะทำงานร่วมกับทีมงานCM และ CGของเรา